Năm tác phẩm kinh điển đầu tư mà bạn phải đọc trong mùa hè này

Nếu bạn là một nhà đầu tư trẻ, những người đã nhìn thấy giá trị của danh mục đầu tư của mình bị xói mòn mạnh do sự sụt giảm gần đây ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, chào mừng đến câu lạc bộ. khi định giá ở mức cao. Nhưng khi vụ tai nạn không thể tránh khỏi xảy ra, họ bị lỗ nặng.

Hầu hết các công ty đều thà giảm giá cổ phiếu. Tuy nhiên, những cổ phiếu linh hoạt hơn sẽ tìm kiếm những cách tốt hơn để đầu tư vào cổ phiếu. Tìm kiếm của họ đôi khi dẫn họ đến kinh điển đầu tư.Below là một danh sách các cuốn sách mà bạn có thể đọc …