Ajanta Pharma giảm doanh thu tại Châu Phi

Các cổ phiếu Ajanta Pharma đã giảm hơn 28 phần trăm trong tháng năm trên mặt sau của hạ cấp môi giới gây ra bởi một triển vọng 2018-19 tắt tiếng, đặc biệt là trong kinh doanh đấu thầu châu Phi (sốt rét), và chi phí cao hơn. Trong năm 2017-18, kinh doanh chống sốt rét thể chế châu Phi chiếm 20% doanh thu của Ajanta Pharma và ghi nhận mức giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (yoy).

Ban quản lý đã hướng dẫn cho một doanh nghiệp đấu thầu châu Phi thấp hơn, xem xét xói mòn giá dốc và giảm giá trị từ Quỹ Toàn cầu. Các nhà phân tích tại Anand Rathi kỳ vọng doanh thu từ doanh nghiệp này sẽ giảm 65% trong …