Ý tưởng giao dịch hàng đầu từ Prabhudas Lilladher

Triển vọng thuận lợi và vài ý tưởng kinh doanh của Vaishali Parekh, Chuyên viên phân tích nghiên cứu – Nghiên cứu kỹ thuật tại Prabhudas Lilladher:

NIFTY VIEW

Nifty đã giữ trên mức trên 10650 và nếu duy trì trên 10688 thì xu hướng hàng tuần cũng sẽ có dấu hiệu tích cực sau 2 tuần. Vùng hỗ trợ trong ngày được nhìn thấy tại mức 10670 trong khi vùng kháng cự tại 10780. Ngân hàng Nifty đã hoạt động tốt hơn với các cổ phiếu ngân hàng tiền tuyến tiếp tục tăng cao hơn, phạm vi trong ngày sẽ là 26730-27160. FMCG cũng tiếp tục thể hiện động lực tốt với việc tập trung vào ITC, Dabur, Marico, v.v.

  • MUA TATA ELXSI
  • CMP: 1,237,10 Rs
  • MỤC TIÊU: 1.340 Rs
  • DỪNG DỪNG: 1.180 Rs

Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh tạo chuỗi mẫu hình thành đáy cao hơn trong biểu đồ hàng ngày và hiện đang duy trì trên ngưỡng trung bình 34 WMA có ý nghĩa biểu thị sức mạnh và tiềm năng tăng thêm trong những ngày tới. Cổ phiếu đang trên bờ vực phá vỡ trên mức 1260 và có thể mang lại đà tăng mới hơn nữa để tăng điểm hơn. Với các chỉ báo thuận lợi hỗ trợ cho quan điểm của chúng tôi và với sự tham gia của khối lượng khá tốt, chúng tôi khuyến nghị mua vào cổ phiếu này với mục tiêu tăng 1340 giữ mức dừng lỗ 1180.

  • MUA AMARA RAJA BATT
  • CMP: 798,45 Rs
  • MỤC TIÊU: 875 Rs
  • STOP LOSS: Rs 770

Cổ phiếu đã chứng kiến ​​sự điều chỉnh khá tốt từ đỉnh 902 xuống đáy tại khoảng 770 điểm và đã hỗ trợ tốt ở các mức này trong nhiều dịp để cho thấy thời điểm tốt để xem cổ phiếu này. Cổ phiếu cũng đã vượt qua ngưỡng 200 DMA và RSI cũng cho thấy xu hướng đảo chiều từ vùng vượt bán để cho thấy sức mạnh và tiềm năng tăng điểm trong những ngày tới. Với sự tham gia tích cực của khối lượng giao dịch, chúng tôi khuyến nghị mua vào cổ phiếu này với mục tiêu tăng 875, giữ 770 điểm dừng.

Disclaimer: Các nhà phân tích có thể có vị trí trong bất kỳ hoặc tất cả các cổ phiếu được đề cập ở trên.