Hãy ghi nhớ những thay đổi khi nộp đơn I-T

Người nộp thuế có thể bắt đầu nộp tờ khai trên trang web nộp đơn điện tử của cơ quan thuế thu nhập. Tuần trước, bộ đã thực hiện tất cả bảy hình thức khai thuế thu nhập (ITR) có sẵn trên cổng thông tin của nó. Để ngăn cản việc nộp đơn muộn, bộ phận CNTT đã giới thiệu lệ phí nộp đơn trễ trong năm nay trở đi. Ngày cuối cùng để nộp tờ khai thuế cho 2017-18 là ngày 31 tháng Bảy.

Hạn chót áp dụng cho những cá nhân không cần phải kiểm tra tài khoản của họ. Đối với những người khác, ngày đáo hạn là ngày 30 tháng 9. Đạo luật Thuế thu nhập (IT) đã thêm một phần mới – 234F – bao gồm phí nộp hồ sơ trễ. Nếu một …