Các nhà kinh tế thấy tăng lãi suất mới nhất vào tháng 8

Một sự tăng lãi suất là chắc chắn, và chính sách tháng Tám có thể là thời điểm tốt nhất cho nó, nhưng tháng sáu cũng có vẻ tốt, các nhà phân tích nói. Chín trong số 10 chuyên gia kinh tế được Ủy ban Kinh tế Chính phủ yêu cầu ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) ủng hộ lãi suất để tăng cường vào tháng Tám. Bốn trong số họ hy vọng tỷ lệ repo sẽ trở thành 6,25% từ 6% hiện nay vào tháng 6.

Indranil Sengupta, của Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch, súng cắt giảm lãi suất trong tháng Mười. Tỷ lệ lạm phát bán lẻ trong tháng 4 là 4,58% so với 4,28% vào tháng 3 và 2,99% vào tháng 4 năm ngoái. Trong khi nó vẫn còn …