Kế hoạch bán hàng của McLeod Russel

McLeod Russel đề xuất bán một số khu vườn ở Assam và xuất cảnh từ khu vực Dooars có thể làm sáng tỏ việc bán Công ty Assam, mà đi kèm với các bẫy của các quy định của phá sản và phá sản Mã (IBC).

Đối với các nhà sản xuất chè đang tìm kiếm mở rộng, những người thấy khó khăn khi đấu thầu cho Công ty Assam Ấn Độ, McLeod cung cấp cơ hội thứ hai để mua các khu vườn cao cấp hơn; cho người khác, nó mở ra các tùy chọn. Theo giám đốc điều hành McLeod, việc mua lại các khu vườn của họ có thể mượt mà hơn và ít phức tạp hơn so với các công ty của Assam, nơi mà các cáo buộc đã bắt đầu xếp chồng …