Kiểm toán viên bảo vệ các vi phạm của công ty

Trong tháng qua, kiểm toán viên của ba công ty niêm yết – Manpasand Beverages, Atlanta và Vakrangee – đã bỏ, trích dẫn những vi phạm tiềm ẩn. Trong một trường hợp khác, Công ty Xây dựng Hindustan (HCC), họ đã tăng cờ đỏ.

Trong quá khứ gần đây, vai trò của kiểm toán viên đã đi vào cho những lời chỉ trích phổ biến rộng rãi từ chính phủ và các cơ quan quản lý, bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Ấn Độ (Sebi). Điều này đã dẫn đến các kiểm toán viên có lập trường chặt chẽ hơn. Các chuyên gia cho rằng phán quyết Sebi gần đây chống lại gã khổng lồ kế toán toàn cầu Price Waterhouse (PW) trong máy tính Satyam …