Các cổ phieeus nóng từ Tech Mahindra đến HUL

Hiện tại 10703 (tương lai: 10736, Mục tiêu: NA)

Ngừng các vị trí dài tại 10.650. Ngừng các vị thế bán ở mức 10,800. Những động thái lớn có thể lên đến 10.600, 10.850. Chỉ số đi lên trên vùng phủ sóng ngắn với tỷ lệ giảm trước rất bất lợi.

Nifty Bank

Hiện tại: 26.956 (tương lai: 26743) Mục tiêu NA. Dừng các vị thế mua ở mức 26.650. Dừng các vị trí bán tại 26.850. Những động thái lớn có thể kéo dài đến 27.025, 26.450. Sự phục hồi phần lớn là ngắn hạn và chỉ số tài chính có thể mở thấp, giảm giá cho cơ bản.

Tech Mahindra

Giá hiện tại: 712 Rs

Giá mục tiêu: 725 Rs

Hãy dừng lại ở mức 705 Rs và đi lâu. Thêm vào vị trí giữa 720 Rs và 722 Rs. Thu lợi nhuận ở mức 725 Rs.

Hindustan Unilever

Giá hiện tại: Rs 1,611

Giá mục tiêu: 1.590 Rs

Hãy dừng lại ở mức 1.625 Rs và đi ngắn. Thêm vào vị trí giữa 1.595 Rs và 1.600 Rs. Thu lợi nhuận ở mức 1.590 Rs.

Tata Motors

Giá hiện tại: Rs 283

Giá mục tiêu: 278 Rs

Hãy dừng lại ở mức 286 Rs và đi ngắn. Thêm vào vị trí giữa 279 Rs và 280 Rs. Đặt lợi nhuận ở mức 278 Rs.


Giá mục tiêu, biến động dự kiến ​​về phiên tiếp theo, trừ khi có quy định khác